• הנחיית קבוצות מגוונות למבקרי הסב-יום

  • קבוצת תמיכה לבני משפחה מטפלים - מיועדת לבני משפחה, המטפלים בבעלי ירידה קוגניטיבית , סיעודית, אלצהיימר ומחלות כרוניות.

  • קבוצת תמיכה לבנים/בנות המטפלים בהוריהם הקשישים

לפרטים

 

נוקי בן שושן
מנכ"לית העמותה ומנהלת קהילה תומכת
04-6520135

  • קבוצת מפגש ותמיכה לניצולי שואה-עמותת "עמך"

לפרטים

לירית גולן - עובדת סוציאלית של "עמך", טלפון: liritizak@gmail.com ,052-3504556