תחזוקה שוטפת של גינה טיפולית, עבודות גינון קלות כפעם בשבוע, בימים ובשעות גמישות, ליחידה אית"ן – יחידה מוגנת בסב-יום.

לפרטים נוספים

סיגל אהרון
פרויקטורית בעמותה ומנהלת משאבי אנוש וכ"א בבריכה הטיפולית
04-6520733