מתנדבים/ות לסיוע לצוות ולמבקרי היחידה בפעילות היומיומית השוטפת בין השעות 08:00-12:30, ליחידה אית"ן – יחידה מוגנת בסב-יום.

לפרטים נוספים

סיגל אהרון
מנהלת הבריכה הטיפולית ואחראית קידום בריאות, ספורט ומתנדבים
04-6520733
 

אם את מורה, גננת, אחות שיצאה לגימלאות וגם אם לא, פנה אלינו!