עיבוד והתכת זכוכית צבעונית ושקופה באמצעות מבער (גז וחמצן)
 

ליצירה ועיצוב חרוזי זכוכית ייחודיים ומרהיבים ביופיים בטכניקות מגוונות.
פיסול חופשי בזכוכית רכה ועבודה עם מבער.

החוג יתקיים בבית הסב יום

עלות:  380 ₪ לחודש כולל חומרים 

לפרטים והרשמה:

מיכל אפריאט
מדריכת תעסוקה בסב- יום
0503483486