עבודה ועיצוב בזכוכית, באמצעות התכה בתנור בהדרכת דרור חפר ומיכל אפריאט

חוג למתחילים בימי ראשון , 16:00-18:30  החל מ- 3.10.2021
חוג מתקדמים  בימי שלישי, 16:00-18:30  החל מ- 5.10.2021

החוג יתקיים בבית הסב יום

עלות:  380 ₪ לחודש כולל חומרים 

* מספר המקומות מוגבל!

לפרטים והרשמה:

מיכל אפריאט
מדריכת תעסוקה בסב- יום
0503483486