קבוצת תמיכה_new.pdf

מנחה:

קרנית כהן עובדת סוציאלית בסב יום

לפרטים והצטרפות: 

נוקי בן שושן
מנכ"לית העמותה ומנהלת קהילה תומכת
04-6520135