עדכון רשימות תפוצה של בני 60+: ידע באקסל, אימות האינפורמציה מול מזכירויות הישובים ועדכון הרשימות הקיימות עפ"י בתי אב

לפרטים נוספים

סיגל אהרון
פרויקטורית בעמותה ומנהלת משאבי אנוש וכ"א בבריכה הטיפולית
04-6520733