עדכון רשימות תפוצה של בני 60+: ידע באקסל, אימות האינפורמציה מול מזכירויות הישובים ועדכון הרשימות הקיימות עפ"י בתי אב

לפרטים נוספים

סיגל אהרון
מנהלת הבריכה הטיפולית ואחראית קידום בריאות, ספורט ומתנדבים
04-6520733