תחזוקה שוטפת של גינה טיפולית, עבודות גינון קלות כפעם בשבוע, בימים ובשעות גמישות, ליחידה אית"ן – יחידה מוגנת בסב-יום.

לפרטים נוספים

סיגל אהרון
מנהלת הבריכה הטיפולית, קידום בריאות וספורט
04-6520733