תוכנית "רגע חושבים" שלב ב׳ מיועדת לבוגרי שלב א׳ של הקורס. התוכנית כוללת 10 מפגשים במהלכם נתרענן בידע ונתרגל מגוון מטלות ותרגילים
באמצעות כלים מוכרים וחדשים. בשלב זה נעמיק את הידע ונפעל לרכישת יכולות והרגלים בתחום חשוב זה. נושאים מרכזים לשלב ב' הינם:

  • למידה מתווכת - חסמים שיש להיות מודעים אליהם והדרכים להתמודדות עימם. 
  • חשיבה יצירתית - נתרגל דרכים להרחבת "תחום החשיבה שלנו " - יוצאים מהקופסא.
  • מטא קוגניציה (חשיבה על חשיבה) - היכולת לבצע חשיבה על החשיבה -תרגול "מדרגות החשיבה". 
  • איסוף נתונים - האזנה. 
  • עיבוד - תהליך קבלת החלטות - איסוף מידע /הצבת פרמטרים /חלופות /חלופה נבחרת. 
  • "סיעור מוחות" - לימוד השיטה ותרגול מעשי. 
  • הוראות - קבלה ומתן הוראות פשוטות ומורכבות, 
  • אנלוגיות מילוליות. 
  • ועוד...

למידה והתפתחות באווירה חברתית, נעימה, משתפת ומאפשרת. יום רביעי אחר הצהריים - 7/2/24.
עלות הקורס 700 ₪ למשתתפ/ת.

כוח למוח

לפרטים והרשמה

תמר להב
מורה לשיטת פויירשטיין - כוח למוח
052-3990595