בהתאם לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות) (תיקון), התש"ף 2020 טרם כניסה לבית הסב יום, יש למלא הצהרת בריאות על מדידת חום והיעדר התסמינים: חום גוף מעל 38 מעלות צלזיוס, שיעול, קושי בנשימה.

מדידת חום
מדידת חום (חובה) שדה חובה
שיעול וקשיי נשימה
שיעול וקשיי נשימה (חובה) שדה חובה